Gràcies!

En breu em posaré en contacte amb tu. Mentretant,  vols veure algun dels meus darrers articles?

Fràgil no és el contrari de robust

[Article publicat el 7/09/2021 a l'Indicador d'Economia] En el món empresarial tenim una tendència històrica a mirar de preveure el futur. A provar d'encertar com ens anirà en base a dades històriques, a llegir les tendències com a garantia de seguretat. A dissenyar...

Video killed the radio star

[Article publicat el 4/08/2021 a l'Indicador d'Economia] Entre contagis, incendis i esports hi ha hagut una notícia que ha passat desapercebuda, per sota del radar. Per primera vegada (a Espanya) Internet ha superat en audiència la televisió. Ja està, ja ha passat. Es...

Y en 2022, ¿qué?

[Artículo publicado el 8/07/2021 en el Indicador d'Economia] Para muchos este es un año de tránsito. Un año de adaptaciones, de cambios, de ajustes, de saber dónde estamos, de prudencia, de paciencia y de restricciones. De nuevo de restricciones. Para muchos, es un...

Pressupostos com cartes del Tarot

[Article publicat el 10/06/2021 a l'Indicador d'Economia] Hi ha un problema en la forma de pensar de moltes organitzacions i és la tendència a la simplificació dels problemes. La complexitat i l'ambigüitat són difícils de gestionar, de mesurar i, per suposat, de...