FORMACIÓ

INNOVACIÓ | PENSAMENT CREATIU | MARQUETING | TRANSFORMACIÓ DIGITAL | ESTRATÈGIA | MODEL DE NEGOCI

Com a formador de fa més de 15 anys he impartit ja més de 150 cursos en temes relacionats amb el màrqueting digital, la innovació o el pensament creatiu. De fet és una de les meves passions, m’agrada el contacte amb la gent i per mi cada curs és una nova oportunitat per aprendre, contràriament al que podria semblar.

Sovint faig també formació in – company per empreses. Habitualment com a part dels processos de consultoria però també com a part dels plans de formació interna. M’agrada compartir les eines i metodologies que utilitzo i descobrir conjuntament nous camins, noves vies.

Cursos, tallers i workshops

Enfoc

Els meus cursos estan molt enfocats als objectius marcats, m’agrada anar per feina i maximitzar l’esforç del participant.

Learning by doing

No s’aprèn a la pissarra, s’aprèn fent errors. Per això sempre procuro que els alumnes puguin participar activament de la formació i la posin en pràctica.

Metodologies actives

Utilitzo metodologies com Design Thinking o Business Model Canvas entre d’altres. Però m’encanta la conversa amb els alumnes o una pissarra i un retolador 😉

Experiència

Tinc llarga experiència de més de 15 anys en la dinamització de grups, creació de nous materials i exposició en públic.

INNOVACIÓ DISRUPTIVA AMB DESIGN THINKING

Genera projectes innovadors de forma sistemàtica

La gestió de la innovació és alguna cosa més que planificar nous productes, serveis, tecnologies o models de negoci. També, i sobretot, consisteix en imaginar, crear, organitzar i movilitzar d’una altra manera.
Design Thinking és un mètode per generar idees innovadores que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris.

Amb els seus orígens teòrics a la Universitat d’Stanford (California, EEUU) a partir dels anys 70 la metodologia de Design Thinking ha estat provada per milers d’organitzacions arreu del món amb uns resultats extraordinaris en l’àmbit de la innovació.
El focus de Design Thinking està en la pràctica i l’aplicació d’eines provades de creativitat i innovació en situacions reals per a la construcció de projectes innovadors.

Programa:

1. Introducció al Design Thinking.
2. Definir: què saps dels teus clients? Qui és el meu client? Quin és el repte?
3. Generar valor: Com generar valor
4. Desenvolupar: la construcció de prototips.
5. Comunicar: com persuadir companys, inversors i directius de la teva idea.
6. Pràctica: Cas pràctic.
7. Conclusions.

Duració :

5 hores

PENSAMENT CREATIU PER LA INNOVACIÓ

Incorpora la cultura de la creativitat al teu equip

La innovació és creativitat aplicada així que per poder innovar cal fomentar una cultura de treball basada en el pensament creatiu. Massa sovint fiem la gestió del canvi, la innovació i fins i tot l’estratègia a una simple confrontació d’opinions que limita el talent i no genera res profitós. Incorporar la creativitat amb naturalitat en la gestió és el primer pas per ser una organització innovadora.

Objectius:
Fomentar una cultura interna d’innovació i pensament creatiu.

Formar en eines d’innovació per integrar-ho en el dia a dia.

Aprendre a enfocar els projectes reformulant els problemes i trobant solucions noves que aportin valor a l’organització.

Programa:
1. Introducció al pensament creatiu
2. La formulació dels problemes
3. El procés creatiu per generar noves solucions
4. La selecció d’idees
5. Vendre les idees

Duració del curs:
16 hores

TALLER DE CREATIVITAT AMB MANUAL THINKING®

Descobreix les eines de Manual Thinking i com et poden ajudar

Manual Thinking® són un conjunt d’eines creades per Luki Huber arran de la seva estreta col·laboració en els processos d’innovació del Bulli amb Ferran Adrià i el seu equip. Eines que potencien la creativitat per al desenvolupament de nous projectes.

Generar noves idees no és una qüestió de tindre més o menys creativitat, totes les ments són creatives. Però extraure noves i valuoses idees té molta relació amb les tècniques, la metodologia, l’entorn i l’ambient que es genera al voltant del procés.

Objectius:
Conèixer tècniques per aplicar el pensament creatiu en la generació, exploració i avaluació d’idees en processos colectius.

Programa:
1. Què és Manual Thinking® i quan es pot utilitzar.
2. Tècniques d’exploració d’idees
3. Tècniques per generar idees
4. Tècniques per avaluar idees
5. Com organitzar projectes i tasques

Per a les dinàmiques s’utilitzaran les eines i la metodologia de Manual Thinking®. Això facilita el treball en equip amb un format amable i eficaç amb el que practicar la creativitat, exploració, priorització i organització de forma dinàmica i estructurada.

Duració:
8 hores

EQUIPS DE TREBALL D’ALT RENDIMENT

Fes que el teu equip treballi pels resultats

Les reunions de treball sovint són camps de batalla molt poc productius, no es generen solucions originals i impera el pensament convergent

Objectius:

Conèixer tècniques per la generació d’idees i la resolució de problemes. 
 Fomentar el pensament divergent, la creativitat i la innovació en el treball en equip. 


Augmentar el compromís en la presa de decisions dels participants.

 

Programa:
1. El treball en equip i la generació d’idees i alternatives
2. Anàlisi i resolució de problemes
3. Generació d’alternatives
4. Valorar idees de forma democràtica

Per a les dinàmiques s’utilitzaran les eines i la metodologia de Manual Thinking®. Això facilita el treball en equip amb un format amable i eficaç amb el que practicar la creativitat, exploració, priorització i organització de forma dinàmica i estructurada.

Duració del curs:
8 hores

Col·laboro amb:

Logo Pares i Aubia_Rafols AssessorsParés i Aubia – Ràfols Assessors

Col·laboro com a consultor Senior associat a l’àrea d’estratègia. Imparteixo tallers i cursos de pensament creatiu amb eines de Manual Thinking®. 
Més informació 

 

Make & Talk

Junt amb Cristina Juesas i Robert Ferrer ajudem a convertir les idees en projectes amb un enfoc a resultats a través del recolzament en l’estratègia, implmentació i comunicació del teu projecte.
Més informació

 

 

Logo URVURV- Master in Technology and Engineering Management 

Des del curs 2017-18 sóc professor associat impartint l’assignatura d’estratègies de màrqueting en un programa de perfil internacional.   Més informació 

 

 

Logo URVURV- Master en Direcció de Recursos Humans

Participo de l’assignatura de comunicació (12 hores) en l’àmbit de la gestió de persones i l’impacte de les noves tecnologies.
Més informació