Fem realitat el teu projecte?

Com a consultor he tingut l’oportunitat de participar en una quantitat i varietat important de projectes, alguns per empreses molt grans i d’altres per projectes gairebé d’autocupació passant també per l’administració pública. Cada projecte és diferent i tots necessiten un enfoc específic que els caracteritza. Així que puc afirmar que de tots ells he pogut sempre endur-me alguna cosa, seguir enriquint-me pel camí.
INTERNET I LES ORGANITZACIONS
Estar presents a internet ja no és suficient; de fet estar-hi sense una estratègia i uns objectius clars pot ser contraproduent. Així que necessitem interpretar bé els reptes i les oportunitats que la tecnologia ens planteja per adaptar-nos-hi de forma constant.
Tot ha canviat, això ja ho sabem. Els clients han canviat i la manera com ens comuniquem i relacionem amb ells també ho ha fet de forma irreversible. Ara ja no hi ha prou amb la publicitat convencional esperant que siguin els clients els qui vagin arribant sense més. Necessitem relacionar-nos amb ells fins i tot molt abans de que puguin arribar a ser clients. I escoltar atentament quines són les seves inquietuds, els seus interessos i anhels.
Tenir rellevància a la xarxa no és una qüestió de cridar més fort sinó de connectar més profundament.
 
Però a més d’estratègia necessitem tenir les eines i la metodologia de treball necessàries. Internet ha portat canvis molt importants, entre d’altres, l’aparició de moltes plataformes i canals de comunicació alternatius als medis tradicionals. Les marques han de tornar a construir les habilitats i competències necessàries per moure’s correctament en els nous entorns.
RESPONSABLE DE L’ESTRATÈGIA DIGITAL
M’ocupo de liderar la presència a la xarxa d’empreses i organitzacions i d’acompanyar-les en la implementació de l’estratègia. Liderar un projecte de transformació en l’àmbit digital requereix tres etapes:
Diagnòstic
Necessitarem analitzar l’encaix entre el model de negoci, el mercat i client (Buyer Persona) i la presència a la xarxa per identificar les àreas de millora i determinar les accions que s’hauran de dur a terme així com l’abast de les mateixes.
Disseny de l’estratègia
Cada projecte és diferent i cal determinar per cadascun d’ells quina serà l’estratègia a seguir per desplegar les actuacions relacionades amb els punts de contacte amb el client (Buyer Journey): Atracció, Conversió, Tancament i Fidelització. Les estratègies passen per estructurar la presència en les xarxes socials, la captació de tràfic de qualitat, tàctiques SEO i SEM, usabilitat web o e-mail màrqueting per posar alguns exemples.
Implementació
Per fer- ho no treballo sol sinó que col·laboro amb un ampli equip de professionals de diferents àmbits: analítica web i SEO, disseny i programació de pàgines web, community management, el·laboració de continguts audiovisuals, preparació de textes o disseny gràfic.
Però tots els projectes requereixen per tenir viabilitat del compromís del client i del seu equip. Part de la meva funció també consisteix en formar els professionals per tal que vagin adquirint les competències digitals necessàries.

Si vols pots contactar amb mi i m’expliques breument en què consisteix el projecte o la teva idea. Tota la informació que em puguis proporcionar és benvinguda: sector, model de negoci, públic objectiu, objectius comercials o quina seria la meva participació.